4 Γυναίκες καταθέτουν ψυχή, μέσα στα έργα τους: Μάρα Δημοπούλου – Αναστασία Φαρμούζη Βάσω Χριστοπούλου – Ελένη Φανουράκη 21 Οκτωβρίου – 15 Νοεμβρίου

4 Γυναίκες καταθέτουν ψυχή, μέσα στα έργα τους:

Μάρα Δημοπούλου – Αναστασία Φαρμούζη
Βάσω Χριστοπούλου – Ελένη Φανουράκη

21 Οκτωβρίου – 15 Νοεμβρίου